Home » VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie)

Springplank Voorschool

Een Springplank Voorschool is een speciale peuterspeelzaal met extra aandacht voor taal- en spelontwikkeling.

 

Voor wie?
Alleen kinderen die om wat voor reden dan ook een extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen naar de Springplank Voorschool. Het consultatiebureau/ CJG bepaalt welke kinderen in aanmerking komen om naar de Voorschool te gaan.
Wil je meer weten over de Voorschool of twijfel je of je kind in aanmerking komt?
Neem dan contact op met  het CJG. Ben je meertalig? Neem dan contact op met Kom Erbij. 

 

Hoe werkt de Springplank Voorschool?
Vanaf 2,5 jaar mogen kinderen 4 dagdelen naar de Voorschool. 
Op de Voorschool leren de kinderen tijdens het spelen nieuwe woorden, liedjes zingen, naar verhaaltjes luisteren, puzzelen, fietsen en buiten spelen. 

 

Bij de Voorschool wordt er gewerkt met het programma 'Peuterplein'. 
Bij 'Peuterplein' werken de kinderen in kleine groepjes aan thema's. Elke maand is er een nieuw thema, zoals 'lente', 'gezondheid' of 'familie'. 
Alle liedjes en spelletjes gaan over het thema.

Voor de ouders zijn er verplichte ouderbijeenkomsten. Hier krijg je materiaal mee naar huis om met je kind leuke spelletjes en activiteiten te doen. 
En je krijgt informatie over een interessant thema over opvoedig en ontwikkeling. 

 

Kosten?

De Voorschool kost voorlopig €20,40 per maand voor 4 dagdelen. Je kind krijgt dan ook een hapje en drinken.

 

VVE Basisschool

Een VVE basisschool is een gewone basisschool waar in de klassen extra aandacht is voor de taal- en spelontwikkeling van je kind.

 

De VVE basisschool gebruikt de methode 'Kleuterplein'. Raai de kraai staat centraal in deze methode. 
Dit programma sluit aan op het programma 'Peuterplein' bij de Springplank Voorschool. Kinderen zijn dus snel gewend.

De leerkrachten van de VVE basisschool zijn speciaal geschoold.
Een paar dagdelen per week is er een onderwijsassistent in de groep.
Hierdoor is er extra hulp en aandacht  voor de kinderen.